„A przecież nie cały umieram, to.
Co we mnie niezniszczalne trwa”.
Jan Paweł II


Życie i pontyfikat Jana Pawła II wywarło ogromny wpływ praktycznie na wszystkie dziedziny życia. Wartości rodzinne, religijne, wspólnota narodowa, ekumenizm czyli po prostu troska o drugiego człowieka nie powinna być tylko postulatem, a raczej celem do którego powinniśmy dążyć w wychowaniu młodzieży.

Nasza szkoła od momentu nadania imienia Jana Pawła II stara się aktywnie kultywować osobę i wartości jakie reprezentuje spuścizna po naszym wielkim rodaku. Placówka aktywnie włączyła się w funkcjonowanie Ogólnopolskiej i Podlaskiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II.

Do najcenniejszych inicjatyw należy zorganizowanie przy współpracy Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitarnej Białostockiej oraz Kuratorium Oświaty w Białymstoku dwóch konferencji dla nauczycieli i dyrektorów szkół. Byliśmy też współorganizatorami w I i II Białostockiego Forum Inicjatyw Papieskich.

Ważnym momentem w życiu szkoły i całej społeczności lokalnej było zorganizowanie koncertu urodzinowego poświęconego pamięci Patrona Szkoły. Szkoła aktywnie włączyła się w sprowadzenie Pociągu Papieskiego z Krakowa do Białegostoku. 

Dla Podlaskiej Rodziny Szkół organizujemy Konkurs Recytatorski Poezji Karola Wojtyły oraz Konkurs Religijnej Poezji Śpiewanej i Pieśni Religijnej. Społeczność szkolna uczestniczy w cyklicznie powtarzających się różnorodnych konkursach plastycznych, konkursach wiedzy, zawodach sportowych, spotkaniach modlitewnych i zjazdach. Dzieci i młodzież biorą udział w licznych pielgrzymkach do miejsc związanych z osobą Patrona. Uroczyście świętujemy rocznice związane z ważnymi datami z życia Papieża z udziałem społeczności lokalnej, współorganizujemy festyny dla mieszkańców Kleosina i okolic.

Szkoła aktywnie kultywuje również patriotyzm, postawę społeczną o obywatelską, a także tolerancję i otwartość na drugiego człowieka.