Pani Elżbieta Koczuk-Baran - przewodniczący

Pan Radosław Nagiel - wiceprzewodniczący

Pan Adam Orłowski - skarbnik

Pan Dariusz Kazimierski - członek prezydium 

Pani Agata Łapińska -  członek prezydium

Pani Barbara Urban – członek prezydium