Dyrektor Szkoły: mgr Marcin Hodun

Wicedyrektor: mgr Grażyna Rutkowska
Wicedyrektor: mgr Barbara Mazurek

 • mgr Paulina Łaguna - oddział przedszkolny 
 • mgr Ewa Łuckiewicz -  - oddział przedszkolny
 • mgr Paulina Wojciula -  - oddział przedszkolny
 • mgr Paulina Rogowska - edukacja wczesnoszkolna
 • mgr Katarzyna Wysocka-Drewniak –  edukacja wczesnoszkolna
 • mgr Monika Gańko - edukacja wczesnoszkolna
 • mgr Aneta Bogusz-Kulesza - edukacja wczesnoszkolna
 • mgr Małgorzata Salej - edukacja wczesnoszkolna 
 • mgr Beata Klimczuk - edukacja wczesnoszkolna
 • mgr Olga Nicpoń - edukacja wczesnoszkolna
 • mgr Dorota Dzierżek - edukacja wczesnoszkolna
 • mgr Ewa Popławska - edukacja wczesnoszkolna, język angielski
 • mgr Anna Chmielewska - edukacja wczesnoszkolna
 • mgr Beata Puczko - edukacja wczesnoszkolna
 • mgr Alicja Korejwo  - edukacja wczesnoszkolna
 • mgr Ludmiła Trofimiuk - język polski
 • mgr Kinga Gąsowska - Szatałowicz - język polski
 • mgr Joanna Kalko - język polski
 • mgr Beata Mielech- język polski, wychowanie do życia w rodzinie
 • mgr Ewa Piekutowska - język polski
 • mgr Ewa Beata Toczyńska - język angielski
 • mgr Elżbieta Szczepankowska - język angielski
 • mgr Joanna Kryńska - język angielski
 • mgr Jolanta Harasimczuk - język angielski
 • mgr Dorota Kazimierska - język angielski
 • mgr Marzena Olszyńska - język angielski
 • mgr Małgorzata Wróbel-Kruczenkow - język angielski, plastyka
 • mgr Urszula Szczuka - język angielski
 • mgr Anna Łuczko-Piela - język niemiecki
 • mgr Justyna Chociej - język niemiecki
 • mgr Małgorzata Wróbel – matematyka
 • mgr Katarzyna Wolańska - informatyka, matematyka
 • mgr Walentyna Konończuk - matematyka
 • mgr Halina Miluska - matematyka
 • mgr Beata Kaczyńska - matematyka
 • mgr Renata Kalinowska - technika, informatyka
 • mgr Daniel Karczmarzyk - informatyka
 • mgr Alina Szpica - biologia, wychowanie do życia w rodzinie
 • mgr Anna Łapińska - historia,  wiedza o społeczeństwie
 • mgr Joanna Radłowska - historia, wiedza o społeczeństwie
 • mgr Anna Piekut - muzyka, plastyka
 • mgr Danuta Litwińczuk - geografia, historia 
 • mgr Emilia Olszewska - fizyka
 • mgr Agnieszka Raczkowska-Macko - chemia, przyroda
 • mgr Krzysztof Szczuka  - wychowanie fizyczne
 • mgr Elżbieta Rutkowska - wychowanie fizyczne
 • mgr Agnieszka Sawicka - wychowanie fizyczne
 • mgr Marcin Milczunas - wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa 
 • mgr Anna Kozioł - wychowanie fizyczne
 • mgr Marta Danilczuk - wychowanie fizyczne
 • mgr Anna Kruczenko - wychowanie fizyczne
 • mgr Marcin Zawadzki - wychowanie fizyczne
 • mgr Angelika Kostro - wychowanie fizyczne, zajęcia sprawnościowo-zdrowotne 
 • mgr Magdalena Zajkowska - nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne 
 • mgr Ewa Rakowicz-Wawrusiewicz - nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne 
 • mgr Monika Łapińska - nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne 
 • mgr Agata Jakowiec - nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne 
 • s. Danuta Szarkowska - religia katolicka
 • mgr Agata Antczak - religia katolicka
 • mgr Stanisław Cydzik - religia katolicka
 • ks. Władysław Masajło - religia prawosławna
 • mgr Beata Krasowska-Bogdan - świetlica
 • mgr Ewa Grabowska – świetlica
 • mgr Renata Janik - świtlica
 • mgr Jolanta Wacewicz – pedagog
 • mgr Agnieszka Gierejkiewicz - pedagog
 • mgr Katarzyna Kozłowska - logopeda, surdopedagog
 • mgr Jolanta Kozikowska - psycholog
 • mgr Urszula Oksztulska - biblioteka
 • mgr Barbara Rezanow - biblioteka
 • mgr Agnieszka Zajkowska - tyflopedagog