14 marca obchodziliśmy  Dzień Liczby π, jedynej liczby, która ma swoje święto. Ta niewymierna liczba wzbudza zainteresowanie już od tysięcy lat.

Liczba π jest stałą matematyczną pojawiającą się w wielu działach matematyki i fizyki. W praktyce korzystamy z przybliżonej wartości 3,14 i stąd też wywodzi się data dzisiejszego święta.
Jako pierwszy wartość liczby π, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, obliczył najprawdopodobniej Archimedes w III wieku p.n.e. Jest on również autorem słynnego wymiernego przybliżenia liczby π jako 22/7.
Na początku XVII wieku holenderski matematyk Ludolph van Ceulen, podał jej rozwinięcie z dokładnością do 35 miejsc po przecinku. Po śmierci uczonego liczbę π wyryto na jego nagrobku i właśnie dzięki niemu liczba π bywa nazywana „ludolfiną”.

= 3,141592 653589 793238 462643 383279 502884 197169 399375 105820…