Poprzedni tydzień w I A poświęcony był Życzliwości :):)
Wyszliśmy z życzliwymi słowami i uśmiechem do naszych kolegów i koleżanek

z innych klas wieszając na drzwiach miłe karteczki do zabrania ze sobą. Były również zabawy integracyjne z okazywaniem sobie życzliwości. Następnie obejrzeliśmy filmiki edukacyjne na temat różnych zachowań ludzi wobec siebie. Pojawił się również klasowy słoik Miłych Słówek, które będziemy losować na dobry początek każdego dnia. Na szafkach pojawiły się Szarfy Życzliwego Dziecka- każdy zbiera naklejki- odznaki- za wykonanie życzliwego zadania, np. używanie "magicznych słów", wykonanie laurki, mówienie komplementów czy pomoc innym. Efekty zobaczymy w tym tygodniu! ????