Lekcja pamięci o przodkach, historii naszego regionu i kraju. Listopad skłania do zadumy i refleksji nad przemijaniem. Klasy szóste naszej

szkoły odwiedziły Cmentarz Wojskowy w Zwierzyńcu. Był to nie tylko spacer alejkami, ale i czas na posprzątanie nagrobków, zagrabienie liści, zapalenie zniczy oraz modlitwę.