W ramach realizacji projektu „Odblaskowe pierwszaki” 11 października 2021 r.  odwiedzili nas: młodszy aspirant Artur Sznajderuk i aspirant Marcin Cywoniuk.

Tematem spotkania było utrwalenie z dziećmi zasad ruchu drogowego oraz przypomnienie zagadnień dotyczących bezpieczeństwa dzieci w szkole i w domu. Pan policjant przypomniał podstawowe zasady zachowania się podczas przechodzenia przez jezdnię.  Zachęcał dzieci do wyposażenia ubiorów w elementy odblaskowe oraz uczulił na konieczność zapinania pasów bezpieczeństwa podczas jazdy samochodem. Wytłumaczył, jak należy zachować się w kontaktach z obcymi ludźmi, jak dbać o bezpieczeństwo własne i innych oraz do kogo zwrócić się o pomoc w sytuacji zagrożenia. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w spotkaniu, a na zakończenie otrzymali odblaski.
Zajęcia z przedstawicielami Policji są jednym z wielu działań realizowanych w ramach Programu profilaktyczno-wychowawczego naszej szkoły.