/stan na dzień 31.12.2020r./

 

Rocznik

 

KLASA

 

ILOŚĆ OSÓB

LICEUM  
   OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

TECHNIKUM

SZKOŁA BRANŻOWA

NIE REALIZUJĄ OBOWIĄZKU SZKOLNEGO (18 LAT)

ILOŚĆ OSÓB

%

ILOŚĆ OSÓB

%

ILOŚĆ OSÓB

%

ILOŚĆ OSÓB

%

2005

 

 

VIIIA

23

16

65,22

7

   34,78

-

-

-

-

VIII B

19

13

68,42

5

26,32

1

5,26

-

-

VIII C

18

11

61,11

7

38,89

-

    -

-

-

RAZEM

60

40

66,66

19

31,67

      1

  1,67

-

-

ABSOLWENCI   - 80  OSÓB

  • LO – 40  OSÓB –  66,66 %
  • TECH. – 19  OSÓB – 31,67 %
  • ZSZ – 1 OSÓB – 1,6 %
  1. Według uzyskanych danych 100% absolwentów szkoły podstawowej objętych obowiązkiem nauki kontynuuje naukę w szkołach ponadpodstawowych .
  2. W szkołach z możliwością zdawania egzaminu maturalnego uczy się 98,33% absolwentów, w liceach 40 – 66.66 %, w technikach 19 -  31,67 %.  1 – 1,67% absolwent podjął naukę w szkole branżowej.
  3. Analizując zestawienie obserwujemy zdecydowanie większe zainteresowanie  absolwentów kontynuacją nauki w liceach niż w technikach i szkołach branżowych. Niewielki procent absolwentów 1,6 % -1 podjęło naukę w szkole branżowej.

Źródło: informacje własne

 

Opracowanie:                 

Barbara Mazurek – wicedyrektor, szkolny doradca zawodowy,

Michalina Gaińska  – sekretarz szkoły