Wyniki sprawdzianu 2019

 

Śr. wynik  szkoły

Śr. wynik kraju

Śr. wynik podlaskie

Język polski

64,59%

63%

60%

Matematyka

54,14%

45%

46%

Język angielski

63,83%

59%

58%

Język niemiecki

37,50%

42%

51%