Regulamin

    Anes do regulaminu

Świetlica jest miejscem, w którym dzieci mogą miło, przyjemnie i pożytecznie spędzić czas przed rozpoczęciem lekcji i po zakończeniu zajęć czekając na rodziców.                             

Podstawowym celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom opieki w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych i rozwijanie ich zainteresowań. 

Zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć uczniom przebywającym w świetlicy proponujemy udział w różnorodnych formach zajęć świetlicowych:

  • Zajęcia plastyczno – manualne: rysowanie ołówkiem, kredką, malowanie farbami, wycinanki, wydzieranki
  • Zajęcia rekreacyjno – ruchowe: zabawy na świeżym powietrzu  – spacery zabawy w grupach,  gry zespołowe
  • Zajęcia dydaktyczne: zabawy słowne, recytacje, rebusy, krzyżówki, zgadywanki  itp.
  • Zajęcia z wykorzystaniem środków audio – wizualnych znajdujących się w świetlicy.

Prace wykonane przez naszych wychowanków eksponowane  są na wystawkach dekorujących  naszą świetlicę oraz korytarz szkolny. 

Staramy się o to, aby atmosfera naszych podopiecznych była miła i przyjazna.  Dbamy o wdrażanie uczniów do przestrzegania przyjętych zasad, wyrażania własnych potrzeb i przekonań, staramy się wyrabiać w wychowankach umiejętność nawiązywania kontaktów z innymi  i  zgodnego współżycia w grupie.

Mamy do dyspozycji trzy pomieszczenia, w tym salę do zajęć rekreacyjno – ruchowych.  

   

Wychowawcy świetlicy nade wszystko dbają o bezpieczeństwo powierzonych im dzieci.