/stan na dzień 31.12.2019r./

 

Rocznik

 

KLASA

 

ILOŚĆ OSÓB

LICEUM  
   OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

TECHNIKUM

SZKOŁA BRANŻOWA 

NIE REALIZUJĄ OBOWIĄZKU SZKOLNEGO (18 LAT)

ILOŚĆ OSÓB

%

ILOŚĆ OSÓB

%

ILOŚĆ OSÓB

%

ILOŚĆ OSÓB

%

2004

 

 

VIIIA

26

19

73,08

7

26,92

-

-

-

-

VIII B

29

15

51,72

14

48,28

-

-

-

-

VIII C

25

12

48,00

11

44,00

2

8,00

-

-

RAZEM

80

46

57,50

32

40,00

2

2,50

-

-

ABSOLWENCI   - 80  OSÓB

  • LO – 46  OSÓB –  57,50%
  • TECH. – 32  OSÓB –40,00 %
  • ZSZ – 2 OSÓB – 2,50%
  1. Według uzyskanych danych 100% absolwentów szkoły podstawowej objętych obowiązkiem nauki kontynuuje naukę w szkołach ponadpodstawowych .
  2. W szkołach z możliwością zdawania egzaminu maturalnego uczy się 97,50% absolwentów, w  liceach 46 – 57,50%  i w technikach 32 -  40,00%. 2,50 %  absolwentów - 2 podjęło naukę w szkołach branżowych.
  3. Analizując zestawienie obserwujemy podobne zainteresowanie absolwentów kontynuacją nauki w liceach i technikach. Niewielki procent absolwentów 2,50 % -2 podjęło naukę w szkole branżowej.

Źródło: informacje własne

 

Opracowanie:                 

Barbara Mazurek – wicedyrektor, szkolny doradca zawodowy,  

Michalina Gaińska  – sekretarz szkoły