/stan na dzień 31.12.2019r./

 

Rocznik

 

KLASA

 

ILOŚĆ OSÓB

LICEUM  
   OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

TECHNIKUM

SZKOŁA BRANŻOWA 

NIE REALIZUJĄ OBOWIĄZKU SZKOLNEGO

ILOŚĆ OSÓB

%

ILOŚĆ OSÓB

%

ILOŚĆ OSÓB

%

ILOŚĆ OSÓB

%

2003

 

 

 

IIIA

23

17

73,91

6

26,09

-

-

-

-

III B

25

19

76,00

5

20,00

1

4,00

-

-

III C

26

14

53,84

11

42,31

1

3,85

-

-

III D

26

12

46,15

12

46,15

2

7,70

-

-

III E

26

21

80,77

5

19,23

-

-

-

-

RAZEM

126

83

  65,88

39

30.95

4

3,17

-

-

ABSOLWENCI   - 126  OSÓB

  • LO – 83  OSÓB –  65,88%
  • TECH. – 39  OSÓB –30,95 %
  • ZSZ – 4 OSÓB – 3,17%
  1. Według uzyskanych danych 100% absolwentów gimnazjum objętych obowiązkiem nauki kontynuuje naukę w szkołach ponadgimnazjalnych .
  2. W szkołach z możliwością zdawania egzaminu maturalnego uczy się 96,83% absolwentów, w  liceach 83 – 65,88%  i w technikach 39 -  30,95%.  3,17 %  absolwentów - 4 podjęło naukę w szkołach branżowych.
  3. Analizując zestawienie obserwujemy wzrost zainteresowania podjęciem dalszej nauki w  liceum ogólnokształcącym.

Źródło: informacje własne

 

Opracowanie:                 

Barbara Mazurek – wicedyrektor, szkolny doradca zawodowy,

Michalina Gaińska  – sekretarz szkoły