DZIENNY ROZKŁAD ZAJĘĆ

  

6.45 - 8.00

 • Gry i zabawy dowolne w kącikach
 • Czytanie czasopism / lektura własna
 • Rozrywki umysłowe
 • Nauka własna pod opieką nauczyciela

 8.00 - 9.00

 • Zajęcia programowe:
 • Rozmowy / pogadanki z dziećmi / zabawy integracyjne
 • Konkursy / quizy / gry dydaktyczne
 • Relaks przy muzyce / zabawy ruchowe

9.00 – 10.00

 • Zajęcia plastyczno – techniczne
 • Czytanie baśni, bajek, opowiadań, prasy dla dzieci
 • Spacery, zabawy na powietrzu
 • Oglądanie programów i filmów dla dzieci, słuchanie bajek i piosenek z magnetofonu i CD
 • Przygotowywanie się do zajęć lekcyjnych pod kierunkiem nauczyciela świetlicy
 • Obiad i zjedzenie posiłku przez dzieci, które nie korzystają z obiadów

 10.00 - 11.00

 • Zabawy według zainteresowań dzieci
 • Odrabianie lekcji
 • Zabawy muzyczno – ruchowe

 11.00 - 12.00

 • Zajęcia programowe
 • Zajęcia plastyczno-techniczne
 • Zajęcia teatralne, żywego słowa
 • Zabawy rekreacyjno-sportowe

12.00 – 13.00

 • Zajęcia muzyczno-relaksacyjne, zabawy integracyjne
 • Obiad i zjedzenie posiłku przez dzieci, które nie korzystają z obiadów
 • Różne formy pracy z książką
 • Zajęcia z elementami bajkoterapii i baśnioterapii

 13.00 – 14.00

 • Konkursy /quizy/gry dydaktyczne/zagadki/rebusy
 • Odrabianie prac domowych
 • Oglądanie programów i filmów dla dzieci, oglądanie bajek, słuchanie bajek i piosenek z magnetofonu i CD
 • Zajęcia według zainteresowań dzieci

 14.00 - 15.00

 • Odpoczynek i zabawy dowolne
 • Nauka własna pod opieką nauczyciela
 • Gry planszowe, zabawy z kartką i ołówkiem

15.00 – 16.00

 • Zabawy ruchowe
 • Porządkowanie sal świetlicowych
 • Nauka własna

 16.00 – 17.00

 • Zabawy integracyjno – relaksacyjne
 • Gry umysłowe
 • Swobodne zabawy dzieci

 

Dzienny rozkład zajęć jest dokumentem podlegającym modyfikacjom zgodnie z aktywnością i zainteresowaniami dzieci.