Głównym założeniem innowacji jest zaangażowanie uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej im. Jana Pawła II w Kleosinie w życie artystyczne szkoły i środowiska lokalnego. Rozwinięcie zainteresowań wychowanków, pogłębienie ich pasji oraz podniesienie poczucia własnej wartości.


Cele szczegółowe:

 • rozwijanie zdolności uczniów w zakresie muzyki 
 • rozwijanie wrażliwości i wyobraźni muzycznej 
 • rozwijanie zdolności wokalnych i instrumentalnych
 • kształtowanie słuchu muzycznego 
 • motywowanie do działań sprzyjających rozwojowi aktywności twórczej 
 • poznanie różnych stylów i gatunków muzycznych 
 • kształtowanie osobowości twórczej i aktywnej postawy życiowej 
 • ciekawe spędzenie czasu wolnego
 • pokonywanie własnych słabości
 • nauka poprzez zabawy muzyczno-ruchowe
 • dostarczenie relaksu i odprężenia po zakończonych lekcjach
 • integrowanie uczniów oraz kształtowanie postaw społecznych poprzez wspólną pracę, wysiłek i dążenie do osiągnięcia celu artystycznego